Skip to content Skip to navigation

Hoạt động - phong trào

Thịnh trí thành tài cùng Cathay

ĐHQG-HCM kính gửi thông báo học bổng "Thịnh trí thành tài cùng Cathay" năm 2012 đến quý Trường để triển khai đến sinh viên 1. Số lượng : 08 suất (cho toàn ĐHQG-HCM). 2. Giá trị học bổng : 12.000.000 đ/suất, dùng để trang trải học phí của sinh viên trong các năm học. 3. Điều kiện xét tuyển : - Ứng viên phải là sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy của các trường thành viên/Khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; - Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2012 – 2013; - Có kết quả học tập và rèn luyện tốt, điểm đầu vào đại học cao; - Ưu tiên cho các sinh viên mồ côi, thuộc diện chính sách hoặc...

Công ty Renesas tuyển dụng

Công ty Renesas tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Renesas Design Vietnam Co., Ltd. announces: + Recruitment: 10 Analog Design Engineers + Target candidates: Engineers/ University students graduating in 2012 or up to March 2013 with major in: Electronics, Telecoms & Computer Engineering + Expected written test: 08h00, Sunday, December 23, 2012 at RVC office building + Register for written test at: Website: http://vietnam.renesas.com/ "> http://vietnam.renesas.com ; or E-mail: jobs@rvc.renesas.com "> jobs@rvc.renesas.com ; or Postal address: Ms. Hồ Thị Ngọc Hà – HR Department Manager –...

Hướng dẫn gia hạn học phí

Sinh viên lưu ý khi làm đơn gia hạn học phí: Bước 1: Đơn xin gia hạn học phí phải có xác nhận của gia đình, xác nhận của chính quyền địa phương. Bước 2: Làm đơn gia hạn học phí ( mẫu của trường ) Bước 3: Kèm 2 mẫu đơn ( đơn gia hạn học phí có xác nhận địa phương, đơn gia hạn học phí của trường) nộp cho thư ký khoa trong thời gian sớm nhất. Bước 4: Văn phòng khoa sẽ tổng hợp và cho ý kiến gửi về phòng CTSV Bước 5: Phòng CTSV sẽ tổng hợp, cho ý kiến và trình Ban Giám hiệu xem xét. Bước 6: Phòng CTSV sẽ công bố danh sách sinh viên được gia hạn học phí và sẽ chuyển dữ liệu về phòng KHTC. Tập tin...

LỄ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT ĐHQG-HCM & CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI DOANH NGHIỆP & SINH VIÊN

TIMELINE CH ƯƠNG TRÌNH D OANH NGHIỆP & SINH VIÊN ĐHQG-HCM VÀ LỄ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT ĐHQG-HCM NĂM 2012 *** Thời gian Nội dung Địa điểm 06:30 – 07:30 Dâng hoa báo công Tượng đài Bác 08:30 – 09:30 Khai mạc chương trình Doanh nghiệp và Sinh viên Nhà điều hành ĐHQG-HCM 09:30 – 12:00 Hội thảo “Đối sánh chuẩn đầu ra với nhu cầu xã hội” Phòng 512, Nhà điều hành ĐHQG-HCM 13:00 – 14:00 Giao lưu “Con đường thành công” Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM 14:00 - 16:30 Lễ tuyên dương "Sinh viên 5 tốt ĐHQG-HCM" Hội trường Nhà điều hành ĐHQG-HCM

Pages