Skip to content Skip to navigation

Hoạt động - phong trào

Thư cảm ơn và phản hồi sinh viên về việc sử dụng kết quả khảo sát

Thân gởi các bạn sinh viên! Hoạt động thu thập lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan là môt trong những hoạt động quan trọng nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin (UIT) Hằng năm, Trường tiến hành khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ nhiều đối tượng khác nhau, trong đó có các bạn sinh viên đang học tại Trường. Nay Ban Giám hiệu Nhà trường chân thành gởi đến các bạn lời cảm ơn về sự nhiệt tình đóng góp ý kiến cho Nhà Trường. Những ý kiến này sẽ là kênh thông tin hữu ích để nhà Trường xem xét và từng bước cải thiện hơn nữa chất lượng đào tạo. Mời các bạn xem...

Huy động sinh viên coi thi Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 2 năm 2022 - Kỳ thi ngày 22/5/2022

Chào các bạn Sinh viên! Trong các năm trở lại đây, có 1 phương thức tuyển sinh mới của ĐHQG-HCM là thông qua kỳ thi đánh giá năng lực ( ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức bên cạnh phương thức dùng điểm THPT quốc gia,....Năm 2020 đã có 67 trường ĐH, CĐ và năm 2021 là 72 trường ĐH, CĐ đăng ký sử dụng kết quả thi ĐGNL để tuyển sinh. Năm 2022, dự kiến sẽ có nhiều trường đăng ký sử dụng kết quả thi ĐGNL Sáng ngày 22/5/2022, Trường chúng ta sẽ là 1 điểm thi của kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQG-HCM tổ chức. Phòng CTSV được giao nhiệm vụ huy động 95 cán bộ coi thi là sinh viên từ năm 4 trở lên. Thời...

Thông báo danh sách dự kiến được xét học bổng KKHT HK1 2021-2022

Phòng CTSV thông báo danh sách dự kiến được xét học bổng KKHT HK1 2021-2022 (Bản dự kiến lần 1)(Ngày 11/05/2022). Sinh viên xem thông tin và phản hồi tại forum https://forum.uit.edu.vn/node/ 557207 ******************************************************** Phòng CTSV thông báo danh sách dự kiến được xét học bổng KKHT HK1 2021-2022 (Bản dự kiến lần 2) (Ngày 17/05/2022). Sinh viên xem thông tin và phản hồi tại forum https://forum.uit.edu.vn/node/557327 ******************************************************** Thông báo danh sách sinh viên được xét học bổng KKHT HK1 2021-2022 (Bản chính thức) (Ngày...

Thông báo danh sách đăng ký Học bổng KKHT HK1 2021-2022 và Học bổng Ngoài ngân sách HK2 2021-2022

Phòng công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký xét các loại học bổng trong HK2 Năm học 2021-2022 theo Thông báo số 49/TB-ĐHCNTT ngày 22/04/2022 : 1. Danh sách đăng ký Học bổng Khuyến khích học tập: Sinh viên kiểm tra danh sách tại đây: https://link.uit.edu.vn/KKHT1-2021-2022 (Có thể sử dụng Ctrl+F để tìm kiếm theo tên, để bảo mật thông tin sinh viên, MSSV đã được ẩn 2 số cuối) Phản hồi sai sót, thắc mắc tại forum: https://forum.uit.edu.vn/node/557084 Các mốc thời gian dự kiến: Tổ thư ký thực hiện xét: 05/05/2022- 09/05/2022 Công bố danh sách sinh viên dự kiến được nhận học...

Thông báo danh sách đăng ký Học bổng KKHT HK1 2021-2022 và Học bổng Ngoài ngân sách HK2 2021-2022

Phòng công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký xét các loại học bổng trong HK2 Năm học 2021-2022 theo Thông báo số 49/TB-ĐHCNTT ngày 22/04/2022 : 1. Danh sách đăng ký Học bổng Khuyến khích học tập: Sinh viên kiểm tra danh sách tại đây: https://link.uit.edu.vn/KKHT1-2021-2022 (Có thể sử dụng Ctrl+F để tìm kiếm theo tên, để bảo mật thông tin sinh viên, MSSV đã được ẩn 2 số cuối) Phản hồi sai sót, thắc mắc tại forum: https://forum.uit.edu.vn/node/557084 Các mốc thời gian dự kiến: Tổ thư ký thực hiện xét: 05/05/2022- 09/05/2022 Công bố danh sách sinh viên dự kiến được nhận học...

Quyết định số 254/2022 - Quyết định về việc ban hành qui định về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

Qui định về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy các chương trình chính qui đại trà, chất lượng cao, chương trình tiên tiến và chương trình tài năng. Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo đăng ký xét cấp các loại học bổng Học kỳ 2 – Năm học 2021-2022

THÔNG BÁO V/v đăng ký xét cấp các loại học bổng Học kỳ 2 – Năm học 2021-2022 Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo sinh viên đăng ký nguyện vọng xét cấp học bổng trong Học kỳ 2 Năm học 2021-2022. Các loại học bổng áp dụng trong thông báo này: Học bổng khuyến khích học tập (HB KKHT) học kỳ 1 năm học 2021-2022 ( Dựa trên điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2021-2022). Học bổng của Sinh viên Chương trình Chất lượng cao (HB CLC), Chương trình Tiên tiến (HB CTTT) học kỳ 1 năm học 2021-2022 ( Dựa trên điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2021-2022). Học bổng...

Thông báo đăng ký xét cấp các loại học bổng Học kỳ 2 – Năm học 2021-2022

THÔNG BÁO V/v đăng ký xét cấp các loại học bổng Học kỳ 2 – Năm học 2021-2022 Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo sinh viên đăng ký nguyện vọng xét cấp học bổng trong Học kỳ 2 Năm học 2021-2022. Các loại học bổng áp dụng trong thông báo này: Học bổng khuyến khích học tập (HB KKHT) học kỳ 1 năm học 2021-2022 ( Dựa trên điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2021-2022). Học bổng của Sinh viên Chương trình Chất lượng cao (HB CLC), Chương trình Tiên tiến (HB CTTT) học kỳ 1 năm học 2021-2022 ( Dựa trên điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2021-2022). Học bổng...

Huy động sinh viên coi thi Kỳ thi Đánh giá năng lực 2022 - Kỳ thi ngày 27/3/2022

-- Cập nhật mới lúc 13:00 ngày 18/3 - sinh viên khóa 2019 cũng đươc huy động --- Chào các bạn Sinh viên! Trong các năm trở lại đây, có 1 phương thức tuyển sinh mới của ĐHQG-HCM là thông qua kỳ thi đánh giá năng lực ( ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức bên cạnh phương thức dùng điểm THPT quốc gia,....Năm 2020 đã có 67 trường ĐH, CĐ và năm 2021 là 72 trường ĐH, CĐ đăng ký sử dụng kết quả thi ĐGNL để tuyển sinh. Năm 2022, dự kiến sẽ có nhiều trường đăng ký sử dụng kết quả thi ĐGNL Sáng ngày 27/3/2022, Trường chúng ta sẽ là 1 điểm thi của kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQG-HCM tổ chức. Phòng CTSV...

Trang