Skip to content Skip to navigation

Hoạt động - phong trào

Danh sách SV Khóa 2021 dự kiến được cấp học bổng Tuyển sinh, Học bổng chương trình Chất lượng cao, Học bổng chương trình tiên tiến

Chào các bạn! Theo thông báo về học bổng: Học bổng cho SV chương trình Tiên tiến ở mục 5 của https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quy...bong-sinh-vien Học bổng cho SV chương trình Chất lượng cao ở mục 6 của https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quy...bong-sinh-vien Học bổng tuyển sinh https://tuyensinh.uit.edu.vn/thong-b...uyen-sinh-2021 Các bạn SV kiểm tra danh sách dự kiến và các tham số có liên quan ở các topic Học bổng tuyển sinh https://forum.uit.edu.vn/node/553995 Học bổng cho SV chương trình Chất lượng cao: https://forum.uit.edu.vn/node/553996 Học bổng cho SV chương trình Tiên tiến : https://...

Học bổng Posco 2021- 1000USD/suất

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Quỹ học bổng POSCO TJ Park; Năm 2021, Quỹ học bổng POSCO TJ Park thông báo tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên ĐHQG-HCM. Nội dung chi tiết như sau: Số lượng học bổng : 10 suất. Giá trị học bổng: 1.000 USD/ suất. Điều kiện xét tuyển : Là sinh viên đang học đại học năm 2 đến năm 3 hệ chính quy tập trung tại các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM. Có điểm trung bình học tập HK2 2019-2020 và HK1 2020-2021 từ 8,5 trở lên và không có môn học thi lại. Điểm rèn luyện từ 80 trở lên. Chưa nhận học bổng của...

THÔNG BÁO - V/v học bổng của Sinh viên Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiên tiến

THÔNG BÁO V/v học bổng của Sinh viên Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiên tiến Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thông báo đến sinh viên về Học bổng của Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiến tiến như sau: 1. Học bổng toàn phần và học bổng bán phần trong Học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiến tiến vẫn xét và cấp theo đề án của Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiến tiến đã đề ra. 2. Từ năm học 2021 – 2022, Học bổng của Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiến tiến sẽ do Phòng Công tác Sinh viên chịu trách nhiệm...

Thông báo xét Học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

[10/9/2021] Điểu chỉnh hạn chót đăng ký học bổng là 20/9/2021 THÔNG BÁO V/v đăng ký xét cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 2 – Năm học 2020-2021 Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo sinh viên đăng ký xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau: 1. Mục đích Học bổng Khuyến khích học tập căn cứ theo tiêu chí học tập và rèn luyện đúng quy định Học bổng Khuyến khích học tập. Nhưng với tinh thần phụng sự theo triết lý giáo dục của Nhà trường, học bổng Khuyến khích học tập là gửi gắm sự khuyến khích những sinh viên có học lực tốt, có hoàn cảnh khó khăn cần...

Danh sách Hội đồng xét học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Chào các bạn sinh viên, Học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên là học bổng định kỳ mỗi học kỳ được căn cứ theo quy định học bổng khuyến khích học tập của Nhà trường. Trong đó, Hội đồng xét học bổng giữ vai trò kiểm soát kết quả, đánh giá và cho ý kiến về quy định học bổng. Hội đồng xét học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 có 18 thành viên sẽ thực hiện nhiệm vụ theo quy định và quy trình xét học bổng Khuyến khích Học tập. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌ C 2020 – 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số:...

Học bổng Pony Chung 2021

Từ năm 2007 đến nay, Quỹ học bổng Pony Chung thuộc tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc đã dành 30 suất học bổng thường niên trao cho sinh viên thuộc các cơ sở đào tạo thành viên, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM). Năm 2021, Quỹ học bổng Pony Chung và ĐHQG-HCM tiếp tục triển khai Chương trình Học bổng Pony Chung 2021. Thông tin chi tiết như sau: 1. Số lượng học bổng : 03 suất cho UIT, trong đó 02 suất cho sinh viên và 01 suất cho học viên cao học. 2. Giá trị học bổng: 600 USD/suất. 3. Đ iều kiện xét tuyển: 3.1 Bậc Đại học: - Sinh viên có đăng ký Học bổng Ngoài ngân sách...

Hội thảo "AUN-KU Winter Seminar"

Chào các bạn sinh viên, Nhà trường có nhận được thông tin từ ĐHQG-HCM về việc Văn phòng AUN thông báo tổ chức Hội thảo “AUN-KU Winter Seminar on Human Security Development through Energy Science.” Quyền lợi dành cho sinh viên tham dự Hội thảo này: Sinh viên đại học từ các trường thành viên của AUN thuộc mọi lĩnh vực. Sinh viên khi tham gia đầy đủ chương trình Hội thảo sẽ được cấp chứng nhận từ Graduate School of Energy Science, Kyoto University . Thời gian và Địa điểm diễn ra Hội thảo: 11-21/01/2022 tại trường Đại học Kyoto, Nhật Bản . (Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội thảo sẽ...

TB Xét khen thưởng Bằng khen Giám đốc ĐHQG năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên, Phòng Công tác Sinh viên thông tin đến các bạn về việc xét khen thưởng năm học 2020 - 2021. Hình thức khen thưởng: Bằng khen Giám đốc ĐHQG-HCM Tiêu chuẩn được tặng Bằng khen Giám đốc quy định tại điều 7 chương 3 quy chế 1589 đính kèm . Siên viên phú hợp với tiêu chuẩn quy định tại điều khoản trên, thực hiện các thủ tục quy định tại điều 9 qu y chế 1589 và gửi hồ sơ về email ctsv@uit.edu.vn trước ngày 20/8/2021 để Phòng CTSV thực hiện các thủ tục trình Hội đồng xem xét. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tại topic này https://forum.uit.edu.vn/node/551544 CV1199_21802_ĐHQG-...

Học bổng UIT Anti-Covid-19 năm 2021 (Đợt 6) - Danh sách sinh viên đăng ký (cập nhật)

Chào các bạn sinh viên, Hội đồng học bổng UIT Anti-Covid-19 thông báo danh sách sinh viên đăng ký học bổng đợt 6 (cập nhật) Danh sách bao gồm 280 sinh viên (bổ sung 1 sinh viên SV Phan Tấn Thương, MSSV 205220xx, lớp KHNT2020, khoa Khoa học Máy tính). Những bạn sinh viên không đăng ký đợt 6 có thể chờ thông báo đợt 8 để đăng ký, đợt tiếp theo (đợt 7) sẽ dành cho tân sinh viên khóa 2021. Danh sách và trao đổi xem tại: https://forum.uit.edu.vn/node/551497

Trang