Skip to content Skip to navigation

Hoạt động - phong trào

V/v cấp học bổng UIT Global đợt tháng 10-11/2021

Chào các bạn! P.CTSV đã tiếp nhận thông tin chứng chỉ tiếng Anh của các bạn sinh viên tại website daa.uit.edu.vn P.CTSV sẽ xét cấp học bổng UIT Global đối với các bạn, có đăng ký học bổng, đã được hậu kiểm ch ứng chỉ (trạng thái "hợp lệ") 15/5/2021 đến ngày 8/11/2021 Chi tiết danh sách các bạn xem tại file đính kèm.

Thông báo chương trình học bổng Rosen

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Công ty Rosen, nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có học lực khá giỏi yên tâm học tập và nghiên cứu khoa học, Công ty Rosen sẽ trao học bổng đến sinh viên trường ĐHCNTT với thông tin như sau: Đối tượng: - Sinh viên hệ chính qui tập trung năm 3 trở lên của UIT. - Điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên; điểm rèn luyện trên 70; có khả năng đọc viết tiếng Anh tốt. - Ưu tiên sinh viên đã đăng ký xét học bổng Ngoài ngân sách Học kỳ 1 Năm học 2021-2022. 2 . Số lượng (dự kiến): 2 suất 3. Giá trị: 15.000.000đ/năm học*2 năm học...

Thông báo đăng ký Học bổng ngoài ngân sách Học kỳ 1 – Năm học 2021-202

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 và căn cứ Quyết định số 89/QĐ-ĐHCNTT ngày 07/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định sinh viên được nhận học bổng, Phòng Công tác sinh viên thông báo sinh viên đăng ký xét học bổng ngoài ngân sách học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau: Đối tượng: Tất cả sinh viên trường có nguyện vọng nhận học bổng ngoài ngân sách học kỳ 1 năm học 2021-2022. Quy trình thực hiện: - Bước 1: Sinh viên đăng ký theo link: https://forms.gle/Q47jiccnvz8L2hG56 Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/11/2021. Sinh viên đăng ký...

Danh sách SV Khóa 2021 dự kiến được cấp học bổng Tuyển sinh, Học bổng chương trình Chất lượng cao, Học bổng chương trình tiên tiến

Chào các bạn! Theo thông báo về học bổng: Học bổng cho SV chương trình Tiên tiến ở mục 4 của https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quy...bong-sinh-vien và mục III của thông báo học bổng tuyển sinh https://tuyensinh.uit.edu.vn/thong-b...uyen-sinh-2021 Học bổng cho SV chương trình Chất lượng cao ở mục 5 của https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quy...bong-sinh-vien và mục III của thông báo học bổng tuyển sinh https://tuyensinh.uit.edu.vn/thong-b...uyen-sinh-2021 Học bổng tuyển sinh https://tuyensinh.uit.edu.vn/thong-b...uyen-sinh-2021 Các bạn SV kiểm tra danh sách dự kiến và các tham số có liên quan ở...

Học bổng Posco 2021- 1000USD/suất

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Quỹ học bổng POSCO TJ Park; Năm 2021, Quỹ học bổng POSCO TJ Park thông báo tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên ĐHQG-HCM. Nội dung chi tiết như sau: Số lượng học bổng : 10 suất. Giá trị học bổng: 1.000 USD/ suất. Điều kiện xét tuyển : Là sinh viên đang học đại học năm 2 đến năm 3 hệ chính quy tập trung tại các trường đại học thành viên ĐHQG-HCM. Có điểm trung bình học tập HK2 2019-2020 và HK1 2020-2021 từ 8,5 trở lên và không có môn học thi lại. Điểm rèn luyện từ 80 trở lên. Chưa nhận học bổng của...

THÔNG BÁO - V/v học bổng của Sinh viên Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiên tiến

THÔNG BÁO V/v học bổng của Sinh viên Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiên tiến Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thông báo đến sinh viên về Học bổng của Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiến tiến như sau: 1. Học bổng toàn phần và học bổng bán phần trong Học kỳ 2 năm học 2020-2021 của Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiến tiến vẫn xét và cấp theo đề án của Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiến tiến đã đề ra. 2. Từ năm học 2021 – 2022, Học bổng của Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Tiến tiến sẽ do Phòng Công tác Sinh viên chịu trách nhiệm...

Thông báo xét Học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

[10/9/2021] Điểu chỉnh hạn chót đăng ký học bổng là 20/9/2021 THÔNG BÁO V/v đăng ký xét cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ 2 – Năm học 2020-2021 Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo sinh viên đăng ký xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021 như sau: 1. Mục đích Học bổng Khuyến khích học tập căn cứ theo tiêu chí học tập và rèn luyện đúng quy định Học bổng Khuyến khích học tập. Nhưng với tinh thần phụng sự theo triết lý giáo dục của Nhà trường, học bổng Khuyến khích học tập là gửi gắm sự khuyến khích những sinh viên có học lực tốt, có hoàn cảnh khó khăn cần...

Quyết định số 545/2021 - Danh sách Hội đồng xét học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Chào các bạn sinh viên, Học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên là học bổng định kỳ mỗi học kỳ được căn cứ theo quy định học bổng khuyến khích học tập của Nhà trường. Trong đó, Hội đồng xét học bổng giữ vai trò kiểm soát kết quả, đánh giá và cho ý kiến về quy định học bổng. Hội đồng xét học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 có 18 thành viên sẽ thực hiện nhiệm vụ theo quy định và quy trình xét học bổng Khuyến khích Học tập. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CHO SINH VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌ C 2020 – 2021 (Ban hành kèm theo Quyết định số:...

Pages