Skip to content Skip to navigation

Hoạt động - phong trào

Quyết định số 254/2022 - Quyết định về việc ban hành qui định về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập

Qui định về việc xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên chính quy các chương trình chính qui đại trà, chất lượng cao, chương trình tiên tiến và chương trình tài năng. Chi tiết xem file đính kèm

Thông báo đăng ký xét cấp các loại học bổng Học kỳ 2 – Năm học 2021-2022

THÔNG BÁO V/v đăng ký xét cấp các loại học bổng Học kỳ 2 – Năm học 2021-2022 Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo sinh viên đăng ký nguyện vọng xét cấp học bổng trong Học kỳ 2 Năm học 2021-2022. Các loại học bổng áp dụng trong thông báo này: Học bổng khuyến khích học tập (HB KKHT) học kỳ 1 năm học 2021-2022 ( Dựa trên điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2021-2022). Học bổng của Sinh viên Chương trình Chất lượng cao (HB CLC), Chương trình Tiên tiến (HB CTTT) học kỳ 1 năm học 2021-2022 ( Dựa trên điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2021-2022). Học bổng...

Thông báo đăng ký xét cấp các loại học bổng Học kỳ 2 – Năm học 2021-2022

THÔNG BÁO V/v đăng ký xét cấp các loại học bổng Học kỳ 2 – Năm học 2021-2022 Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo sinh viên đăng ký nguyện vọng xét cấp học bổng trong Học kỳ 2 Năm học 2021-2022. Các loại học bổng áp dụng trong thông báo này: Học bổng khuyến khích học tập (HB KKHT) học kỳ 1 năm học 2021-2022 ( Dựa trên điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2021-2022). Học bổng của Sinh viên Chương trình Chất lượng cao (HB CLC), Chương trình Tiên tiến (HB CTTT) học kỳ 1 năm học 2021-2022 ( Dựa trên điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2021-2022). Học bổng...

Huy động sinh viên coi thi Kỳ thi Đánh giá năng lực 2022 - Kỳ thi ngày 27/3/2022

-- Cập nhật mới lúc 13:00 ngày 18/3 - sinh viên khóa 2019 cũng đươc huy động --- Chào các bạn Sinh viên! Trong các năm trở lại đây, có 1 phương thức tuyển sinh mới của ĐHQG-HCM là thông qua kỳ thi đánh giá năng lực ( ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức bên cạnh phương thức dùng điểm THPT quốc gia,....Năm 2020 đã có 67 trường ĐH, CĐ và năm 2021 là 72 trường ĐH, CĐ đăng ký sử dụng kết quả thi ĐGNL để tuyển sinh. Năm 2022, dự kiến sẽ có nhiều trường đăng ký sử dụng kết quả thi ĐGNL Sáng ngày 27/3/2022, Trường chúng ta sẽ là 1 điểm thi của kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQG-HCM tổ chức. Phòng CTSV...

[GẤP] Pacific Links Foundation cho SV nữ mượn laptop học

Nguồn: https://forum.uit.edu.vn/node/556123 Chào các bạn! Tổ chức Pacific Links Foundation là tổ chức có tài trợ học bổng cho SV UIT các năm qua https://forum.uit.edu.vn/node/541870 . Hiện nay Pacific Links Foundation có 1 số laptop (Lenovo ThinkPad T470P) muốn cho các em nữ đang theo học ngành CNTT, sau khi tốt nghiệp các em sẽ gửi máy lại cho Tổ chức để tiếp tục cho các em khóa sau mượn. Chi tiết các bạn xem ở link trên.

V/v cấp học bổng UIT Global đợt tháng 10-11/2021

Chào các bạn! P.CTSV đã tiếp nhận thông tin chứng chỉ tiếng Anh của các bạn sinh viên tại website daa.uit.edu.vn P.CTSV sẽ xét cấp học bổng UIT Global đối với các bạn, có đăng ký học bổng, đã được hậu kiểm ch ứng chỉ (trạng thái "hợp lệ") 15/5/2021 đến ngày 8/11/2021 Chi tiết danh sách các bạn xem tại file đính kèm.

Thông báo chương trình học bổng Rosen

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Công ty Rosen, nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có học lực khá giỏi yên tâm học tập và nghiên cứu khoa học, Công ty Rosen sẽ trao học bổng đến sinh viên trường ĐHCNTT với thông tin như sau: Đối tượng: - Sinh viên hệ chính qui tập trung năm 3 trở lên của UIT. - Điểm trung bình tích lũy từ 7.0 trở lên; điểm rèn luyện trên 70; có khả năng đọc viết tiếng Anh tốt. - Ưu tiên sinh viên đã đăng ký xét học bổng Ngoài ngân sách Học kỳ 1 Năm học 2021-2022. 2 . Số lượng (dự kiến): 2 suất 3. Giá trị: 15.000.000đ/năm học*2 năm học...

Thông báo đăng ký Học bổng ngoài ngân sách Học kỳ 1 – Năm học 2021-202

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 và căn cứ Quyết định số 89/QĐ-ĐHCNTT ngày 07/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc ban hành Quy định sinh viên được nhận học bổng, Phòng Công tác sinh viên thông báo sinh viên đăng ký xét học bổng ngoài ngân sách học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau: Đối tượng: Tất cả sinh viên trường có nguyện vọng nhận học bổng ngoài ngân sách học kỳ 1 năm học 2021-2022. Quy trình thực hiện: - Bước 1: Sinh viên đăng ký theo link: https://forms.gle/Q47jiccnvz8L2hG56 Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/11/2021. Sinh viên đăng ký...

Pages