Skip to content Skip to navigation

Hoạt động - phong trào

Bảng điểm chi tiết đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên Học kỳ 1 năm học 2012-2013

Phòng Côn g tác sinh viên thông báo bảng điểm chi tiết đánh giá Rèn luyện sinh viên học kỳ 1 năm học 2012-2013. Sinh viên bảng điểm tại: https://docs.google.com/file/d/0B5M6NmtMLWUsZWNFbUVuRVhZaDQ/edit Phòng Công tác sinh viên sẽ phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổng hợp danh sách sinh viên tham gia các hoạt động và đưa vào hệ thống chấm điểm tự động tại: http://qlsv.uit.edu.vn , sinh viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản forum để kiểm tra điểm và danh sách các hoạt động mình đã tham gia. Thời gian các lớp họp xét sẽ có thông báo cụ thể.

Hướng dẫn làm đơn xin TCXH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Số: 01 / HD-CTSV CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2013 H ƯỚNG DẪN XÉT TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO SINH VIÊN Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-...

Tuyển dụng nhiều vị trí

Recruitment : 1 Digital Marketing Executive 1 Marketing Executive 10 Sale Executive (priority sale e-commerce) 1 Sale Manager 1 Admin Executive 1 HR Executive 1 Receiptionist 1 Accountant Please send your CV to mail box NICKY.6879@GMAIL.COM . (if you are interested in the challenge and pioneer in the field of internet, digital, mobile, join us)

Thịnh trí thành tài cùng Cathay

ĐHQG-HCM kính gửi thông báo học bổng "Thịnh trí thành tài cùng Cathay" năm 2012 đến quý Trường để triển khai đến sinh viên 1. Số lượng : 08 suất (cho toàn ĐHQG-HCM). 2. Giá trị học bổng : 12.000.000 đ/suất, dùng để trang trải học phí của sinh viên trong các năm học. 3. Điều kiện xét tuyển : - Ứng viên phải là sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy của các trường thành viên/Khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; - Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2012 – 2013; - Có kết quả học tập và rèn luyện tốt, điểm đầu vào đại học cao; - Ưu tiên cho các sinh viên mồ côi, thuộc diện chính sách hoặc...

Trang