Skip to content Skip to navigation

Tuyển TNV Diễn đàn Thủ lĩnh SV Đông Nam Á do ĐHQG-HCM đăng cai

Căn cứ Kế hoạch số 318/KH-ĐHQG ngày 02/3/2017 của Giám đốc ĐHQG-HCM về Hội nghị Mạng lưới Công tác sinh viên AUN lần 2 và Diễn đàn Thủ lĩnh Sinh viên Đông Nam Á lần 6 năm 2017;
Nhằm hỗ trợ cho chương trình đồng thời tạo cơ hội để sinh viên ĐHQG-HCM giao lưu và rèn luyện kỹ năng đối ngoại trong môi trường quốc tế;
ĐHQG-HCM tuyển sinh viên tham gia làm công tác tình nguyện viên cho chương trình Diễn đàn Thủ lĩnh Sinh viên Đông Nam Á lần 6 và Hội nghị Mạng lưới Công tác sinh viên AUN lần 2 năm 2017 (ASEAN Student Leader Forum and AUN Student Affair Network Meeting), thông tin cụ thể như sau:
1. Số lượng sinh viên: 40 sinh viên.
2. Đối tượng ứng tuyển: 
- Là sinh viên đang theo học hệ chính quy tại các trường đại học thành viên, Khoa Y và các đơn vị trực thuộc;
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh;
- Có kiến thức vững vàng về lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội của Việt Nam;
- Có hiểu biết về ASEAN và các quốc gia trong khu vực; 
- Ưu tiên sinh viên đã tham gia các hoạt động tình nguyện và các chương trình giao lưu quốc tế;
- Có điểm học tập từ 7.5 trở lên và điểm rèn luyện từ 8.0 trở lên.
3. Hình thức và thời gian dự tuyển:

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại: http://www.vnuhcm.edu.vn/sinhvien/hoatdongsinhvien 
- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp về Ban Công tác Sinh viên, ĐHQG-HCM, địa chỉ:
Phòng 424, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM
Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TpHCM
Điện thoại: 08.37242160, ext. 1354 (cô Hà Anh)
Email: haanh@vnuhcm.edu.vn
- Hồ sơ dự tuyển gồm:
• Sơ yếu lý lịch.
• Bảng điểm HKI năm học 2016-2017 (có xác nhận của cơ sở đào tạo).
• Chứng chỉ tiếng Anh.
• Chứng nhận tham gia giao lưu quốc tế và các hoạt động tình nguyện (nếu có).
- Hạn nộp hồ sơ trước ngày 31/7/2017 (thứ Hai).
Căn cứ trên hồ sơ dự tuyển ĐHQG-HCM sẽ chọn sinh viên tham gia vòng phỏng vấn để tuyển ra các sinh viên phù hợp làm công tác tình nguyện viên cho chương trình.

1125_DHQG_CTSV 23_6_2017.PDF