Skip to content Skip to navigation

TB Xét khen thưởng Bằng khen Giám đốc ĐHQG năm học 2020-2021

Chào các bạn sinh viên,

Phòng Công tác Sinh viên thông tin đến các bạn về việc xét khen thưởng năm học 2020 - 2021. Hình thức khen thưởng: Bằng khen Giám đốc ĐHQG-HCM

Tiêu chuẩn được tặng Bằng khen Giám đốc quy định tại điều 7 chương 3 quy chế 1589 đính kèm.
Siên viên phú hợp với tiêu chuẩn quy định tại điều khoản trên, thực hiện các thủ tục quy định tại điều 9 quy chế 1589 và gửi hồ sơ về email ctsv@uit.edu.vn trước ngày 20/8/2021 để Phòng CTSV thực hiện các thủ tục trình Hội đồng xem xét.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tại topic này https://forum.uit.edu.vn/node/551544