Skip to content Skip to navigation

[Hỗ trợ truyền thông] - Quỹ máy tính hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Tiếp nối thông tin triển khai đợt 01, Quỹ Dariu triển khai tuyển chọn và xét duyệt cho mượn thiết bị đợt 02, cụ thể như sau:

  • Tên dự án: Bank of laptops 2021 - Quỹ máy tính hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
  • Số lượng thiết bị cho mượn đợt 2: 60 máy tính xách tay (laptop)
  • · Đối tượng:
    • Ưu tiên sinh viên năm thứ 2 trở đi tại các trường Đại học/Cao đẳng tại Tp.HCM và các khu vực lân cận.
    • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập tốt đáp ứng các điều kiện của chương trình.
  • Thời gian cho mượn: Thời gian cho mượn tối đa 24 tháng
  • Thời gian đăng ký đợt 02: từ nay đến ngày 31.08.2021

Thông tin chi tiết dự án, sinh viên vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY

Sinh viên lưu ý đăng ký chương trình theo hình thức CÁ NHÂN