Skip to content Skip to navigation

Đăng ký nhận học bổng ngoài ngân sách HKII NH 2020-2021

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021 và quy chế 89 về quy trình cấp xét học bổng, P.CTSV thông báo về việc đăng ký nhận học bổng ngoài ngân sách đợt học kỳ II năm học 2020 - 2021.
- Danh sách đăng ký học kỳ I năm học 2020 - 2021 đã được thông báo tại đây https://forum.uit.edu.vn/node/547836
- Học bổng ngoài ngân sách là học bổng do công ty, doanh nghiệp tài trợ cho SV
- Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/8/2021
- Đối tượng: tất cả sinh viên trường có nguyện vọng nhận học bổng ngoài ngân sách. SV đã nhận các loại học bổng khác trong năm học 2020 - 2021, sinh viên đã đăng ký ở học kỳ I năm học 2020 - 2021 cũng có thể tiếp tục đăng ký link này.

- Về quy trình cấp xét học bổng ngoài ngân sách (căn cứ công văn 89):
+ Bước 1: Phòng CTSV ban hành thông báo, tổng hợp đăng ký nhận học bổng của SV, công khai danh sách SV đăng ký xét học bổng.
+ Bước 2: Phòng CTSV nhận thông tin học bổng từ nhà tài trợ, thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin SV, họp Hội đồng xét chọn dựa trên danh sách sinh viên đăng ký học bổng ở bước 1.
+ Bước 3: Phòng CTSV công bố danh sách SV được nhận học bổng dự kiến
+ Bước 4: Phòng CTSV thông báo kết quả học bổng trên các kênh thông tin.

- Link tham khảo nội dung quy chế 89 https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quy...-nhan-hoc-bong

- Link đăng ký học bổng ngoài ngân sách: https://forms.gle/1n3WxFeTm1VdfHK58

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại topic này https://forum.uit.edu.vn/node/551376