Skip to content Skip to navigation

Tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình Sakura Exchange 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình Sakura Exchange 2017
Các bạn xem thông tin chi tiết của chương trình tại 0_Program brocher(IIST) _-University of Information Technology VNU-HCM.pdf

Hồ sơ đăng ký bao gồm: 
- Application form 1_Application form for student(IIST).doc
- Recommendation letter 2_Recommendation Letter.doc - Thư giới thiệu do giáo viên hiểu rõ về sinh viên viết, ký tên xác nhận
- File tổng hợp thông tin 3_Student list.xls
- Bản copy passport

Sinh viên nộp hồ sơ về Phòng Công tác Sinh viên A201 trước ngày 15/12/2016
Chi tiết liên hệ chị Minh - minhtnd@uit.edu.vn