Skip to content Skip to navigation

Tuyển chọn giảng viên và sinh viên tham dự diễn đàn Giáo dục và Cuộc thi Nhà hùng biện trẻ lần thứ 19 của AUN và lần thứ 8 của ASEAN +3.

Nhà trường có nhận được thông tin chương trình Tuyển chọn giảng viên và sinh viên tham dự diễn đàn Giáo dục và Cuộc thi Nhà hùng biện trẻ lần thứ 19 của AUN và lần thứ 8 của ASEAN +3.

Chi tiết chương trình quý thầy cô và các bạn sinh viên vui lòng xem file đính kèm.

File đính kèm: