Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO Về việc cập nhật thông tin cá nhân sinh viên trên trang Lý lịch Sinh viên

THÔNG BÁO

Về việc cập nhật thông tin cá nhân sinh viên trên trang Lý lịch Sinh viên

(https://student.uit.edu.vn/khaibaolylich)

 Nhằm thực hiện nghiêm qui định về việc hoàn chỉnh hồ sơ sinh viên,  Trường ĐH Công nghệ Thông tin thông báo và yêu cầu tất cả sinh viên hệ chính quy kiểm tra và cập nhật thông tin sinh viên (nếu có thay đổi) trên trang Lý lịch Sinh viên

  • Địa chỉ tạm trú (mục 3),
  • Số điện thoại cá nhân (mục I.11),
  • Email cá nhân (mục I.12),
  • Thông tin liên hệ người báo tin (mục 4,5).

Bước 1: Truy cập cổng thông tin sinh viên (https://student.uit.edu.vn/khaibaolylich)

Bước 2: Sử dụng tài khoản chứng thực để đăng nhập.

Bước 3: Cập nhật thông tin cá nhân.

Lưu ý:

- Thời hạn cập nhật thông tin: Trước ngày 10/04/2022.

- Sinh viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin cập nhật. Ngoài ra, nếu sinh viên không cập nhật (nếu có thay đổi), nhà trường sẽ kiểm tra và xử lý theo quy định.

- Trong quá trình cập nhật, nếu gặp khó khăn hay thắc mắc gì, sinh viên liên hệ trực tiếp phòng CTSV qua email ctsv@uit.edu.vn để được hướng dẫn và giúp đỡ.

File đính kèm: