Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng Pony Chung năm 2018

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên, học viên cao học chương trình học bổng Pony Chung năm 2018 như sau:

1. Số lượng

Cao hoc: 1 suất

Đại học: 2 suất

2. Giá trị học bổng: 500 USD

3. Thời gian nộp hồ sơ về P.CTSV đến hết ngày 20/9/2018

Mọi thông tin chi tiết ứng viên xem file đính kèm