Skip to content Skip to navigation

Thông báo mua BHYT dành cho Tân sinh viên khóa 2018 và các khóa khác

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc mua BHYT cho 3 tháng cuối năm 2018. Thẻ BHYT có hiệu lực từ: 01/10/2018 - 31/12/2018.

Đối tượng: Tân sinh viên Khóa 2018 và các khóa khác. 

Số tiền đóng: 131.355 đồng. Sinh viên đóng tiền qua ngân hàng 

Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Chợ Lớn (VietABank - CN Chợ Lớn)

Tên tài khoản: Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Số tài khoản: 3001000028049000

Nội dung nộp tiền:<Họ và tên>,<MSSV>,Nộp tiền BHYT năm 2018

Số tiền nộp: 131.355 đồng

Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.uit.edu.vn  -> đăng nhập bằng tài khoản sinh viên -> sinh viên -> danh sách phiếu khảo sát -> Phiếu đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2018.

Thời hạn đăng ký nơi khám chữa bệnh và đóng tiền mua BHYT: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/9/2018.

Riêng tân sinh viên đã đóng tiền BHYT khi nhập học thì không đóng tiền cho đợt này nhưng phải đăng ký nơi KCB ban đầu theo quy định.

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm.