Skip to content Skip to navigation

Thông báo thời gian hoàn trả tiền MGHP, HK1 năm học 2023-2024 (Đợt 1)

Phòng Kế hoạch - Tài chính Thông báo về việc hoàn trả tiền Miễn, giảm học phí -  Học kỳ 1 năm học 2023-2024 (đợt 1) như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

1.1. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2023-2024 (đợt 1).

- Phòng Kế hoạch Tài chính đã thực hiện chuyển khoản cho các sinh viên qua tài khoản sinh viên vào ngày 16/10/2023.

=> Sinh viên xem danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí - HK1 năm học 2023-2024.

Đợt 1 https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/quyet-dinh-so-9462023-mien-giam-hoc-phi...

- Riêng các trường hợp có cấn trừ Miễn, giảm học phí => sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính để ký nhận.

2. Thời gian và địa điểm nhận tiền:

2.1. Thời gian: Từ 14 giờ ngày 17/10/2023 đến 15 giờ 30 ngày 19/10/2023. 

- Sáng: Từ 09 giờ 00 đến 11 giờ 30

- Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30

2.2. Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (A.111, Gặp cô Bích Thủy)

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ sinh viên và căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.

 


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 (ĐỢT 1)
         
STT MSSV Họ tên Lớp TRẠNG THÁI
1 19521519 Phạm Khánh Hòa CTTT2019.1 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
2 20520360 Nguyễn Thái Hoàng KTPM2020 Ký nhận tiền mặt
3 20520361 Nay Khai CNTT2020 Ký nhận tiền mặt
4 20520363 Danh Hữu Nghĩa ATTT2020 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
5 20520364 Lý Hồng Phong KTPM2020 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
6 20520365 Vòng Nguyễn Phú ATTT2020 Ký nhận tiền mặt
7 20520366 Lương Minh Tân KTMT2020 Ký nhận tiền mặt
8 20520367 Hoàng Anh Tuấn CNTT2020 Ký nhận tiền mặt
9 20520422 Nguyễn Minh Cường HTTT2020 Ký nhận tiền mặt
10 20520814 Đỗ Thành Tôn KTMT2020 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
11 20520864 Huỳnh Hoàng Vũ KHTN2020 Chuyển khoản vào tài khoản ACB
12 20521095 Bùi Chí Bảo ATTT2020 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
13 20521154 Sa Đam KTPM2020 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
14 20521182 Đinh Phúc Diên KHMT2020 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
15 20521190 Lê Quang Đông HTTT2020 Ký nhận tiền mặt
16 20521230 Hoàng Ngọc Duy MMCL2020 Chuyển khoản vào tài khoản ACB
17 20521368 Nguyễn Minh Hùng CNTT2020 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
18 20521490 Phạm Kiên KHCL2020.2 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
19 20521529 Hà Văn Linh KHMT2020 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
20 20521541 Vũ Thị Phương Linh HTTT2020 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
21 20521549 Nguyễn Tiến Lộc KTPM2020 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
22 20521605 Ngô Thị Hiền Minh KHMT2020 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
23 20521608 Nguyễn Hải Minh MTCL2020.1 Chuyển khoản vào tài khoản MB Bank
24 20521784 Bùi Sỹ Quân KTMT2020 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
25 20521841 Ngô Trần Thái Sơn ATCL2020 Chuyển khoản vào tài khoản Sacombank
26 20522082 Huỳnh Minh Trường ATTT2020 Chuyển khoản vào tài khoản ACB
27 20522172 Nguyễn Quốc Vương MTCL2020.2 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
28 21520097 Trần Siêu KHMT2021 Chuyển khoản vào tài khoản ACB
29 21520308 Lê Trung Kiên MMTT2021 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
30 21520935 Phan Quốc Huy MMTT2021 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
31 21521031 Lê Quốc Kiệt CNTT2021 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
32 21521335 Phù Đức Quân KTPM2021 Ký nhận tiền mặt
33 21521360 Trần Phước Anh Quốc PMCL2021.1 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
34 21521776 Chu Văn Cường KTPM2021 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
35 21521777 RaLan Jimmy MMTT2021 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
36 21521778 Huỳnh Thanh Nguyên KTMT2021 Ký nhận tiền mặt
37 21521779 Trượng Văn Quốc CNTT2021 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
38 21521780 Hứa Văn Sương CNTT2021 Ký nhận tiền mặt
39 21521886 Nguyễn Thiện Bảo Châu CTTT2021 Chuyển khoản vào tài khoản MB Bank
40 21521894 Ma Văn Chương CNTT2021 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
41 21521896 Nguyễn Minh Công HTCL2021 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
42 21521954 Hà Thị Hồng Diệu TMĐT2021 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
43 21521968 Trần Nhật Đức KHCL2021.2 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
44 21522003 Nguyễn Khánh Duy CNTT2021 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
45 21522074 Lý Gia Hiếu TMCL2021 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
46 21522105 Nông Hồng Hoạt MTCL2021 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
47 21522165 Thi Vĩnh Huy KHCL2021.2 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
48 21522178 Sơn Men Kâl CNTT2021 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
49 21522244 Hà Đinh Kiên CNTT2021 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
50 21522344 Nguyễn Quang Minh CNCL2021.2 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
51 21522386 Cầm Bá Nguyễn KHMT2021 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
52 21522530 Hoàng Tất Quý MMTT2021 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
53 21522536 Nguyễn Phan Trúc Quỳnh CNCL2021.2 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
54 21522546 Thạch Sang KTPM2021 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
55 21522548 Ma Seo Sầu CNTT2021 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
56 21522559 Trương Hữu Trường Sơn MTCL2021 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
57 22520005 Nguyễn Văn Thắng HTTT2022.1 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
58 22520035 Võ Đức Phước An KHNT2022 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
59 22520044 Gia Bảo Anh KTPM2022.1 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
60 22520239 Trần Tiến Đạt KTPM2022.1 Chuyển khoản vào tài khoản ACB
61 22520318 Lương Văn Duy KHMT2022.1 Ký nhận tiền mặt
62 22520371 Nguyễn Quốc Hà ATTT2022.1 Ký nhận tiền mặt
63 22520373 Nguyễn Trần Mỹ Hà HTTT2022.1 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
64 22520374 Phạm Thị Hà TMĐT2022.1 Chuyển khoản vào tài khoản ACB
65 22520433 Hồ Công Hiếu MMTT2022.1 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
66 22520582 Trương Quang Huy ATTT2022.1 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
67 22520583 Trương Quốc Huy CNTT2022.1 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
68 22520665 Bùi Minh Khoa KHMT2022.2 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
69 22520760 Lê Hồ Thanh Linh MTIO2022 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
70 22520904 Sử Bùi Lê Na TMĐT2022.1 Ký nhận tiền mặt
71 22520919 Nguyễn Ngô Hải Nam MMTT2022.2 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
72 22520924 Danh Nat MTIO2022 Chuyển khoản vào tài khoản ACB
73 22520948 Nguyễn Hiếu Nghĩa TMĐT2022.1 Chuyển khoản vào tài khoản ACB
74 22520970 Lê Cao Nguyên KHMT2022.3 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
75 22521012 Dương Vi Khắc Nhật CNTT2022.2 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
76 22521048 Lạc Ngọc Như TMĐT2022.2 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
77 22521057 Lăng Thị Cẩm Nhung ATTT2022.2 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
78 22521097 Chí Nhịt Phú CNTT2022.2 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
79 22521177 Hà Minh Quân ATTT2022.2 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
80 22521210 Huỳnh Tấn Quốc MTIO2022 Ký nhận tiền mặt
81 22521256 Phạm Ngọc Sơn MMTT2022.3 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
82 22521267 Dương Văn Súa HTTT2022.2 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
83 22521393 Tăng Thanh Thiện KTPM2022.3 Chuyển khoản vào tài khoản ACB
84 22521426 Ngụy Ngọc Thoáng CNTT2022.2 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
85 22521450 Alăng Minh Thuật KTPM2022.3 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
86 22521590 Nguyễn Anh Tú KTPM2022.3 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
87 22521615 Triệu Minh Tuấn KTPM2022.3 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
88 22521641 Nguyễn Đăng Hương Uyên CNTT2022.2 Chuyển khoản vào tài khoản ACB
89 22521667 Hứa Xuân Vinh CNTT2022.2 Chuyển khoản vào tài khoản VCB
90 22521699 Hoa Phạm Chấn Vương CNTT2022.2 Chuyển khoản vào tài khoản BIDV
91 22521712 Pơloong Xim CNTT2022.2 Ký nhận tiền mặt