Skip to content Skip to navigation

TB Cuộc thi thiết kế logo ASEAN+3 UNet

ĐHQG-HCM nhận được thông báo của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á về cuộc thi thiết kế logo ASEAN+3 UNet.
Thông tin chi tiết các bạn sinh viên xem file đính kèm: 287_DHQG_QHDN 27_02_2017.PDF