Skip to content Skip to navigation

Quyết định số 332/2022 - Tặng giấy khen cho sinh viên ngành Hệ thống Thông tin đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.