Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc cập nhật thông tin sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên về việc cập nhật thông tin lý lịch sinh viên như sau:

Tất cả sinh viên hệ chính quy cập nhật thông tin liên lạc: số điện thoại cá nhân, số điện thoại phụ huynh, số điện thoại người bảo hộ, số điện thoại liên hệ khi cần thiết (số điện thoại phụ huynh khác số điện thoại sinh viên) và địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú mới nhất (nếu có thay đổi).

Để cập nhật thông tin trên, sinh viên truy cập https://daa.uit.edu.vn/khaibaolylich sau khi thay đổi phải nhấn nút “Lưu”.

Sau ngày 15/9/2019, sinh viên không cập nhật thông tin theo quy định sẽ bị trừ điểm rèn luyện từ 10 điểm (ở mục 2. Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định của Trường và ĐHQG-HCM)./.