Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc nộp phiếu xác nhận sinh viên nơi cư trú - từ khóa 2018 trở về trước

Căn cứ thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế ngoại trú của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Nhằm tạo cơ sở để Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý và hỗ trợ sinh viên ngoại trú có môi trường ăn ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên tham gia và phát huy được năng lực của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nề nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nơi cư trú, Nhà trường đề nghị:

- Tất cả sinh viên không nội trú ở KTX ĐHQG-HCM, KTX Xã hội hóa, Nhà khách ĐHQG-HCM phải nộp phiếu xác nhận sinh viên nơi cư trú do Công an phường/xã xác nhận (lưu ý: xác nhận có đóng dấu mộc tròn đỏ). Thời gian xác nhận nơi cư trú từ ngày 05/9/2018 đến nay.

- Sinh viên thực hiện các bước theo “Hướng dẫn thực hiện phiếu xác nhận nơi cư trú”.

- Thời gian nộp phiếu xác nhận: từ ngày 05/7/201930/9/2019.

- Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên (A101).

          Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

* Lưu ý: Đến thời hạn qui định, sinh viên không nộp phiếu nhận xét về Phòng Công tác Sinh viên sẽ bị trừ 05 điểm rèn luyện theo quy định của mục 2.9 [Không nộp phiếu xác nhận sinh viên tại địa phương nơi cư trú] trong Bảng điểm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ II năm học 2018 - 2019./.

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHIẾU XÁC NHẬN NƠI CƯU TRÚ

 

Bước 1 (từ ngày 05/7/2019 đến ngày 15/7/2019):

  • Sinh viên cập nhật thông tin nơi cư trú của mình tại trang: https://daa.uit.edu.vn/khaibaolylich
  • Sau ngày 15/7/2019, Phòng CTSV sẽ dùng thông tin đó để đối chiếu với thông tin trên phiếu xác nhận nơi cư trú mà sinh viên nộp về có trùng khớp hay không.

Bước 2 (từ ngày 15/7/2019 đến ngày 30/9/2019):

  • Sinh viên xuất phiếu xác nhận nơi cư trú tại: https://daa.uit.edu.vn/khaibaolylich (Dành cho cá nhân)
  • Nếu sinh viên tạm trú ở nhiều địa chỉ với những khoảng thời gian khác nhau trong toàn năm học 2018 – 2019, sinh viên sẽ tải mẫu giấy tại trang http://ctsv.uit.edu.vn/bieu-mau điền thông tin và xác nhận tại tất cả các nơi tạm trú từ 3 tháng trở lên.
  • Nếu nhiều sinh viên cùng ở tại một địa điểm, sinh viên có thể lập danh sách và đề nghị xác nhận chung nộp về phòng CTSV (mẫu phiếu có tại trang: http://ctsv.uit.edu.vn/bieu-mau).

Bước 3:

  • Sinh viên nộp phiếu xác nhận tại phòng CTSV và điền thông tin vào danh sách.
  • Phòng CTSV sẽ phản hồi qua email sinh viên những phiếu xác nhận không hợp lệ.
  • Danh sách sinh viên đã nộp phiếu xác nhận sẽ được đăng tải tại diễn đàn Trường: Forum.uit.edu.vn

Lưu ý: các thông tin thay đổi thời gian nộp hoặc nhờ hỗ trợ, sinh viên liên hệ topic Phiếu xác nhận sinh viên nơi cư trú 2019./.

File đính kèm: