Skip to content Skip to navigation

Mời sinh viên tham gia tập huấn kiến thức về PCCC và hướng dẫn sử dụng các thiết bị PCCC

Chào các bạn!

Nhà Trường có phối hợp cùng công an Phòng cháy Chữa cháy Thủ Đức tổ chức tập huấn kiến thức PCCC và phối hợp diễn tập, hướng dẫn sử dụng các thiết bị PCCC.

  • Đối tượng tham dự: Toàn thể cán bộ nhân viên, giảng viên, sinh viên Trường.
  • Thời gian: 14h00 thứ tư, ngày 17/4/2024 (thực hành phối hợp diễn tập lúc 15h30 cùng ngày)
  • Địa điểm dự kiến: Hội trường A (Sẽ thông báo sau tùy thuộc vào số lượng đăng ký).

Link đăng ký tham dự tại đây