Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn Hội nghị sinh viên cấp Khoa

Để chuẩn bị cho Hội nghị sinh viên cấp trường vào tháng 5 năm 2014. Phòng Công tác Sinh viên thông báo hướng dẫn Hội nghị sinh viên cấp Khoa.

 

HNSV2014 1HNSV2014 2