Skip to content Skip to navigation

Về việc mua Bảo hiểm y tế bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên thông báo sinh viên về việc mua BHYT bổ sung cho sinh viên như sau:
- BHYT tính tới thời điểm hiện tại đã hết hạn.
- Sinh viên liên hệ trực tiếp mua tại Trung tâm Y tế - KTX ĐHQG.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email:vidtn@uit.edu.vn ( sđt: 0938683443).