Skip to content Skip to navigation

Lớp Kỹ năng mềm của ĐHQG tổ chức tại UIT

Thực hiện đề án Nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp - Tư vấn việc làm sinh viên ĐHQG-HCM, ĐHQG-HCM có tổ chức những lớp học kỹ năng miền phí dành cho SV ĐHQG-HCM. Trong đó Trường ĐH Công nghệ Thông tin được đăng cai tổ chức tại trường những lớp kỹ năng sau:

KỸ NĂNG TƯ DUY SÁNG TẠO:

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	PosterCheDaThao.jpg<br />
Xem:	0<br />
KT :	268,6 KB<br />
ID :	22879

- Thời gian: 13:00 ngày 24/10/2017
- Địa điểm: Hội trường E 
- Số lượng: 200 sinh viên

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC:

Ấn vào hình để xem hình to hơn</p>
<p>Tên:	PosterNguyenNgocDuy.jpg<br />
Xem:	0<br />
KT :	245,7 KB<br />
ID :	22880

- Thời gian: 13:00 ngày 26/10/2017
- Địa điểm: Hội trường E
- Số lượng: 2000 SV

Các bạn sinh viên quan tâm có thể đăng ký tại https://goo.gl/forms/IRvqisxuWpKjAI0A3