Skip to content Skip to navigation

Kết quả mua bảo hiểm đợt 2 - bổ sung

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách SV mua BHYT năm 2024 (đợt 2 bổ sung)  tại Trường như sau:

- Sinh viên cài đặt và dùng ứng dụng VssID khám chữa bệnh thay cho BHYT giấy. Xem hướng dẫn cài đặt tại https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/huong-dan-su-dung-ung-dung-vssid-khi-di...

- Sinh viên tra cứu hạn sử dụng tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bh...

- Hoặc tra cứu hạn sử dụng trên ứng dụng VssID.

Stt masv hoten Hạn sử dụng thẻ
1 17520926 Nguyễn Thị Bích Phượng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
2 18520232 Phạm Long Nhật Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
3 18520494 Nguyễn Văn Bảo Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
4 18521213 Mai Thị Quỳnh Như Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
5 18521491 Tiêu Thị Kiều Tiên Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
6 18521621 Lê Tuyển Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
7 19520039 Đặng Duy Đạt Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
8 19520447 Võ Quốc Đăng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
9 19520568 Trần Lê Huy Hoàng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
10 19520617 Võ Đức Khải Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
11 19520692 Bùi Duy Long Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
12 19520894 Hoàng Thị Diễm Quỳnh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
13 19521013 Đỗ Mạnh Tiến Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
14 19521102 Tạ Tường Vi Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
15 19521206 Phạm Hồng Anh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
16 19521321 Võ Huỳnh Hải Đăng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
17 19521339 Nguyễn Thành Đạt Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
18 19521355 Trần Thành Đạt Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
19 19521368 Nguyễn Trọng Doanh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
20 19521405 Trương Văn Dũng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
21 19521467 Nguyễn Thị Hồng Hải Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
22 19521609 Huỳnh Chấn Huy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
23 19521736 Đặng Trúc Lam Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
24 19521887 Nguyễn Hoàng Kim Ngân Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
25 19521935 Lê Văn Nhân Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
26 19521999 Phạm Hùng Phát Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
27 19522208 Nguyễn Hữu Thắng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
28 19522215 Phạm Minh Thắng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
29 19522362 Nguyễn Đức Toàn Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
30 19522414 Huỳnh Thị Anh Trúc Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
31 19522550 Lã Mai Win Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
32 20520171 Nguyễn Nam Hải Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
33 20520203 Nguyễn Gia Huy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
34 20520292 Nguyễn Huỳnh Bảo Quốc Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
35 20520352 Nguyễn Quang Vũ Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
36 20520375 Phạm Phước An Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
37 20520401 Lâm Ngọc Bách Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
38 20520421 Nguyễn Mạnh Cường Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
39 20520491 Nguyễn Duy Hào Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
40 20520497 Vũ Minh Hiền Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
41 20520580 Trương Quốc Khánh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
42 20520669 Nguyễn Duy Trọng Nhân Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
43 20520708 Lê Minh Quân Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
44 20520713 Phan Hoàng Minh Quân Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
45 20520787 Lưu Chí Thịnh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
46 20520850 Hồ Minh Tuệ Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
47 20520886 Đinh Quảng Đại Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
48 20521123 Bùi Tống Minh Châu Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
49 20521157 Ngô Hải Đăng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
50 20521204 Trần Nhân Đức Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
51 20521405 Nguyễn Quốc Huy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
52 20521416 Trần Quang Huy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
53 20521461 Bùi Sĩ Khoa Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
54 20521548 Nguyễn Tấn Lộc Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
55 20521550 Phạm Duy Lộc Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
56 20521574 Trần Đức Long Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
57 20521598 Huỳnh Tuấn Minh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
58 20521617 Trần Đức Minh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
59 20521643 Bùi Thị Thanh Ngân Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
60 20521771 Phạm Trọng Phúc Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
61 20521777 Nguyễn Quang Phước Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
62 20521790 Nguyễn Nhật Hoàng Quân Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
63 20521797 Trần Nguyễn Phúc Minh Quân Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
64 20521846 Nguyễn Ngọc Hải Sơn Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
65 20521887 Nguyễn Hoàng Thái Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
66 20521903 Phạm Văn Thắng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
67 20521918 Nguyễn Công Thành Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
68 20521958 Tống Trường Thịn Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
69 20522003 Dương Thanh Thủy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
70 20522024 Nguyễn Đức Toàn Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
71 20522105 Võ Thành Tú Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
72 20522115 Nguyễn Công Tuấn Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
73 20522149 Hoàng Xuân Việt Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
74 20522182 Phạm Khánh Vy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
75 21520027 Đặng Quang Hải Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
76 21520186 Lê Thị Ngọc Diễm Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
77 21520240 Hà Việt Hoàng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
78 21520266 Trần Đức Huy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
79 21520316 Nguyễn Huỳnh Phúc Lâm Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
80 21520392 Phạm Minh Phát Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
81 21520465 Nguyễn Huỳnh Phúc Thịnh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
82 21520504 Phan Đình Thế Trung Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
83 21520613 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
84 21520692 Đào Tiến Đạt Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
85 21520712 Tô Lý Tiến Đạt Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
86 21520982 Nguyễn Quốc Khánh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
87 21521049 Hồ Quang Lâm Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
88 21521065 Nguyễn Thị Thanh Lan Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
89 21521102 Trần Cao Long Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
90 21521275 Trần Nguyên Phong Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
91 21521323 Dương Uy Quan Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
92 21521404 Nguyễn Trần Thành Tâm Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
93 21521441 Lê Đức Thành Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
94 21521487 Đặng Ngọc Minh Thư Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
95 21521531 Nguyễn Thanh Quỳnh Tiên Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
96 21521546 Nguyễn Gia Toàn Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
97 21521696 Lý Thị Hoàng Yến Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
98 21521721 Lâm Minh Khôi Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
99 21521825 Ngô Kỳ Anh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
100 21521834 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
101 21521844 Lê Hữu Bách Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
102 21521996 Lê Khánh Duy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
103 21522017 Trần Thị Mỹ Duyên Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
104 21522080 Huỳnh Hoa Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
105 21522098 Phạm Huy Hoàng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
106 21522101 Trần Minh Hoàng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
107 21522107 Trần Minh Nguyên Hồng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
108 21522135 Bùi Quốc Huy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
109 21522139 Đỗ Quang Huy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
110 21522144 Huỳnh Gia Huy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
111 21522247 Nguyễn Trung Kiên Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
112 21522349 Vũ Hoàng Nhật Minh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
113 21522362 Nguyễn Hoài Nam Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
114 21522418 Nguyễn Minh Nhật Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
115 21522429 Trần Nguyễn Yến Nhi Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
116 21522455 Võ Như Phi Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
117 21522516 Nguyễn Việt Quang Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
118 21522615 Nguyễn Sỉ Thi Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
119 21522617 Đinh Công Thiện Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
120 21522620 Hồ Ngọc Thiện Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
121 21522658 Trịnh Hoài Thương Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
122 21522716 Ngô Khánh Trình Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
123 21522756 Nguyễn Thanh Tuấn Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
124 21522762 Trần Anh Tuấn Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
125 21522779 Nguyễn Lê Thành Tỷ Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
126 22520006 Võ Quốc Thịnh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
127 22520010 Đinh Thiên Ân Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
128 22520013 Hồ Phạm Phú An Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
129 22520019 Nguyễn Ấn Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
130 22520053 Nguyễn Đức Anh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
131 22520125 Trịnh Quốc Bảo Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
132 22520192 Phạm Hồng Đăng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
133 22520199 Lê Công Danh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
134 22520279 Huỳnh Tấn Dũng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
135 22520281 Lê Trọng Hoàng Dũng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
136 22520309 Phạm Hải Dương Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
137 22520336 Nguyễn Viết Duy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
138 22520348 Cáp Thị Mỹ Duyên Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
139 22520363 Lê Văn Giáp Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
140 22520406 Trình Quang Hạo Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
141 22520431 Đỗ Chí Hiếu Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
142 22520474 Phạm Đức Huy Hoàng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
143 22520518 Nguyễn Thanh Hùng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
144 22520588 Trần Thanh Mỹ Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
145 22520687 Phan Nguyên Khoa Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
146 22520715 Hồ Tuấn Kiệt Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
147 22520747 Trần Nhật Quang Lâm Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
148 22520765 Lê Viết Lĩnh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
149 22520846 Châu Đức Mạnh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
150 22520847 Nguyễn Đặng Đức Mạnh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
151 22520903 Trần Hoàng Hà My Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
152 22521287 Trần Tấn Tài Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
153 22521325 Đặng Hữu Thắng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
154 22521332 Nguyễn Dương Quốc Thắng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
155 22521334 Nguyễn Hữu Thắng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
156 22521353 Nguyễn Đinh Công Thành Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
157 22521381 Đặng Ngọc Thiên Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
158 22521473 Phạm Thị Cẩm Tiên Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
159 22521532 Huỳnh Quốc Triệu Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
160 22521533 Nguyễn Công Nam Triều Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
161 22521545 Nguyễn Hữu Bảo Trọng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
162 22521607 Nguyễn Khánh Tuấn Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
163 22521648 Lê Nguyễn Thảo Vân Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
164 22560042 Trương Chí Mẫn Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
165 23520004 Đinh Lê Bình An Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
166 23520112 Lê Văn Bảo Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
167 23520169 Dương Đỗ Thùy Châu Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
168 23520213 Vũ Việt Cương Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
169 23520330 Lâm Hoàng Dũng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
170 23520367 Lê Khánh Duy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
171 23520418 Nguyễn Ngọc Hải Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
172 23520547 Vũ Huy Hoàng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
173 23520548 Vũ Việt Hoàng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
174 23520608 Lại Quang Huy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
175 23520671 Bùi Đức Khải Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
176 23520842 Nguyễn Thị Ngọc Lan Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
177 23520873 Đào Nguyễn Duy Long Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
178 23520958 Trần Quang Minh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
179 23521132 Dương Quốc Nhựt Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
180 23521214 Phạm Hoàng Phúc Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
181 23521227 Vòng Trần Tấn Phúc Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
182 23521352 Hồ Hoàng Sơn Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
183 23521354 Hoàng Phan Anh Sơn Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
184 23521395 Trịnh Thanh Tâm Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
185 23521407 Trần Vạn Tấn Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
186 23521435 Vũ Ngọc Bảo Thắng Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
187 23521501 Nguyễn Hưng Thịnh Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
188 23521549 Huỳnh Ngọc Thuận Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
189 23521566 Tou Prong Ma Tiêm Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
190 23521618 Phạm Huỳnh Ngọc Trâm Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
191 23521643 Nguyễn Minh Trí Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
192 23521650 Đỗ Đức Minh Triết Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
193 23521691 Lê Nhật Trường Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
194 23521838 Trần Thảo Vy Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024
195 23560029 Sombatla Truc Deydeepya Lakshmi Từ ngày 01/02/2024 - 31/12/2024