Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên dự kiến xét TN đợt 2 - Nợ các thủ tục

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2015 về việc nợ sách, tiền TVTT ĐHQG, giấy xác nhận ( P.CTSV).

Sinh viên kiểm tra thông tin và hoàn thành các khoản nợ trước ngày 01/11/2015.

Sinh viên xem danh sách đính kèm