Skip to content Skip to navigation

Học bổng Vừ A Dính

ĐHQG thông báo triển khai học bổng Vừ A Dính với số lượng học bổng là 30 suất cho toàn ĐHQG-HCM

- Giá trị học bổng: 1.500.000đ/suất
- Là SV dân tộc thiểu số có ĐHT 7.0 trở lên

Chi tiết về đối tượng và hồ sơ, sinh viên xem file đính kèm.

Hồ sơ sinh viên nộp tại A101 trước 16:00 ngày 17/6/2020 (thứ tư)