Skip to content Skip to navigation

Học bổng Vừ A Dính

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có nhận được thông báo từ Ban Điều hành học bổng Vừ A Dính về chương trình học bổng Vừ A Dính năm học 2016-2017 dành cho các sinh viên dân tộc thiểu số. Thông tin chi tiết như sau: 
1. Số lượng học bổng: 40 suất cho toàn ĐHQG-HCM.
2. Giá trị học bổng: 1.500.000 đ/ sinh viên.
3. Đối tượng được nhận học bổng:
- Là sinh viên đang theo học chương trình đào tạo đại học hệ chính quy tập trung tại các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG-HCM;
- Là sinh viên dân tộc thiểu số, có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện (điểm trung bình học tập từ 7,0 trở lên).
4. Hồ sơ xin học bổng bao gồm:
- Bản tóm tắt thành tích cá nhân (theo mẫu đính kèm Mau 1 bang tom tat thanh tich ca nhan.doc);
- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2016-2017;
- Bảng điểm rèn luyện/Chứng nhận rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016-2017; 
- Bản sao hộ khẩu thường trú.
Hạn cuối nộp hồ sơ là ngày 11/7/2017 tại phòng A201. 
Chi tiết liên hệ tại đây hoặc ctsv@uit.edu.vn