Skip to content Skip to navigation

Học bổng An toàn Thông tin - 10.000.000đ/suất

P.CTSV thông báo về học bổng An toàn Thông tin do Cục An toàn Thông tin - Bộ Văn hóa Thông tin Truyền thông trao:
- Giá trị học bổng: 10.000.000đ/suất * 4 suất
- Thời gian trao: Ngày hội việc làm UIT Career Day 2017 - 02/12/2017
- Yêu cầu:
+ Là Sinh viên ngành Truyền thông Mạng Máy tính hoặc ngành An toàn thông tin
+ Có điểm trung bình tích lũy trên 6.5, điểm rèn luyện trên 65
+ Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (có minh chứng)
+ Ưu tiên sinh viên có thành tích trong các cuộc thi về An toàn thông tin
- Hồ sơ nộp trước 12 giờ ngày 30/11/2017, gồm:
+ Bảng điểm tích lũy, bảng điểm rèn luyện
+ Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn
+ Giấy chứng nhận các cuộc thi học thuật, giấy khen,...
+ Bài viết cá nhân.
- Hồ sơ nộp tại P.CTSV A201 hoặc A101
- Chi tiết liên hệ tại đây hoặc ctsv@uit.edu.vn