Skip to content Skip to navigation

Học bổng Thakral - In Sewa

Phòng Công tác sinh viên nhận được thông báo của Ban Công tác sinh viên ĐHQG-HCM về chương trình học bổng Thakral - In Sewa Ltd (đề cử thay thế sinh viên đã tốt nghiệp). 

Giá trị học bổng: 02 suất, mỗi suất 6.000.000đ/năm cho năm học 2016 - 2017 và năm học 2017 - 2018 (nếu duy trì được kết quả học tập)

Sinh viên lưu ý các điều kiện sau:

- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn;

- Điểm trung bình tích luỹ và điểm rèn luyện đạt loại giỏi trở lên.

Hồ sơ gồm:

- Đơn xin học bổng theo mẫu

- Bảng điểm trung bình tích luỹ

- Bảng điểm rèn luyện

- Các giấy tờ khác nếu có

Sinh viên ứng tuyển vui lòng nộp hồ sơ trước ngày 17/5/2017 (thứ tư) tại phòng A201.

Chi tiết liên hệ ctsv@uit.edu.vn.

 

File đính kèm: