Skip to content Skip to navigation

Học bổng Posco TJ Park Foundation

Phòng CTSV thông báo về học bổng Posco TJ Park Foundation:

 1. Số lượng: 2 suất cho sinh viên UIT
 2. Giá trị học bổng: 500 usd/ suất.
 3. Điều kiện xét tuyển:
 • Là sinh viên đang học đại học năm cận cuối hoặc năm cuối hệ chính quy tập trung.
 • Có kết quả học tập xuất sắc (điểm trung bình học kỳ I năm học 2016 - 2017 từ 8,5 trở lên và không có môn nào thi lại).
 • Tỷ lệ sinh viên được tuyển chọn cân bằng giữa nam và nữ (không được quá 70% cho mỗi giới).
 • Ưu tiên sinh viên đã nhận học bổng POSCO TJ Park năm 2016.
 • Chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ nào trong năm học 2016 – 2017.
 1. Hồ sơ gồm:
 • Bảng thông tin cá nhân có dán hình (theo mẫu)
 • Bảng điểm học kỳ I năm học 2016 – 2017, có xác nhận của trường.
 • Các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.

Hồ sơ sinh viên gửi về Phòng CTSV - A201 trước ngày 13/6/2017

Chi tiết liên hệ tại forum trường hoặc ctsv@uit.edu.vn