Skip to content Skip to navigation

Học bổng KMS Vượt khó học tốt 2017

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ TÀI TRỢ:
KMS Technology là công ty 100% vốn đầu tư của Mỹ cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm và kiểm thử độc lập hàng đầu tại Việt Nam. Đội ngũ lãnh đạo tại KMS luôn tập trung xây dựng chính sách đãi ngộ tốt nhất, đa dạng hóa các chương trình đào tạo kết hợp với các hoạt động vui chơi giải trí thường xuyên trong công ty nhằm tạo điều kiện tốt nhất để phát huy điểm mạnh của mỗi nhân viên. Sau 8 năm hoạt động tại Việt Nam, KMS đã xây dựng đội ngũ hơn 800 nhân viên tại Việt Nam góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ dịch vụ gia công phần mềm của Viêt Nam và sự thành công của khách hàng trên thị trường Mỹ.
Một thành quả đáng khích lệ cần đề cập là trong 8 năm qua, KMS đã tuyển dụng và đào tạo thành công hơn 250 sinh viên trong các ngành công nghệ mới ra trường. Số lượng này đóng góp hơn 1/3 nhân lực cung cấp dịch vụ outsourcing hiện nay tại công ty. KMS tin tưởng rằng việc thành công về mặt tuyển dụng và đào tạo các thế hệ trẻ kế tiếp là chìa khoá cho sự phát triển bền vững của công ty trong 10-20 năm tới.
II. HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ HỌC TỐT
1. Giá trị/ suất: Nhận học bổng trị giá 5,000,000đ và cơ hội việc làm tại KMS Technology
2. Đối tượng: 
a. SV khối ngành CNTT
b. Có hoàn cảnh khó khăn và điểm trung bình tích luỹ từ 7.0 trở lên.
3. Tổng số suất học bổng (dự kiến): 3
III. THÔNG TIN KHÁC:
1. Hồ sơ bao gồm: Thư ứng tuyển học bổng, CV, bảng điểm, GCN hoàn cảnh nếu có, GCN thành tích.
2. Thời gian, địa điểm (kênh) nộp hồ sơ: ctsv@uit.edu.vn với tiêu đề như sau: 
HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ HỌC TỐT: [KMS VKHT 2017] - MSSV - Họ tên
Hồ sơ gửi về chậm nhất là ngày 26 tháng 11 năm 2017
3. Dự kiến phỏng vấn từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2017. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau đến các sinh viên được chọn phỏng vấn. Kết quả phỏng vấn sẽ được thông báo trong vòng 07 ngày (kể từ ngày phỏng vấn)

Chi tiết liên hệ tại đây hoặc minhtnd@uit.edu.vn