Skip to content Skip to navigation

Học bổng KMS

Công ty KMS Technology triển khai chương trình học bổng khuyến học năm học 2017 - 2018. Chi tiết như sau:
- Số lượng dự kiến: 05 suất
- Giá trị: 5.000.000đ/suất
- Đối tượng: Sinh viên năm 3, năm 4 có điểm tích lũy từ 7.0 trở lên, có hoàn cảnh khó khăn.
- Hồ sơ học bổng bao gồm:
+ Bảng điểm tích lũy
+ Bảng điểm rèn luyện
+ Thư ứng tuyển tự trình bày bằng tiếng Anh
+ CV cá nhân bằng tiếng Anh
+ Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có)
+ Các giấy chứng nhận thành tích khác
- Ứng viên nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/3/2017 tại phòng CTSV A201
- Chi tiết liên hệ tại https://forum.uit.edu.vn/threads/65197 hoặc ctsv@uit.edu.vn