Skip to content Skip to navigation

Học bổng dành cho Thủ khoa đầu vào

ĐHQG-HCM triển khai học bổng dành cho thủ khoa đầu vào năm học 2017 - 2018. Mỗi trường thành viên được 01 suất duy nhất.

Chi tiết các bạn tân sinh viên xem file đính kèm: 

File đính kèm: