Skip to content Skip to navigation

Học bổng đại học Hankuk - Hàn Quốc

ĐHQG-HCM thông báo chương trình học bổng học kỳ mùa thu tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk - Hàn Quốc:

- Thời gian: Từ 28/8/2017 - 15/12/2017

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh cho các khoa học và tiếng Hàn cho các khoá học tiếng Hàn

- Số lượng: 03 suất

- Giá trị học bổng: Toàn bộ học phí, các chi phí khác sinh viên tự chi trả

Chi tiết về yêu cầu và hồ sơ ứng tuyển, sinh viên vui lòng xem file đính kèm

Thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 03/4/2017 tại P.CTSV A201

File đính kèm: