Skip to content Skip to navigation

Học bổng của tỉnh Toyama - Nhật Bản

Nhà trường có nhận được thông tin từ đoàn làm việc tỉnh Toyama - Nhật Bản về học bổng dành cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, các bạn có quan tâm vui lòng xem file đính kèm:

 Tập tin đính kèm