Skip to content Skip to navigation

Học bổng của chính phủ Brunei

Chào các bạn,
Trường có nhận được thông tin học bổng chính phủ Brunei cho sinh viên và học viên cao học, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: từ 18 - 25 tuổi đối với sinh viên và không quá 35 tuổi đối với nghiên cứu sinh postgraduate.

2. Các trường tiếp nhận:
Universiti Brunei Darussalam (UBD) www.ubd.edu.bn
Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) www.unissa.edu.bn
Universiti Tecknologi Brunei (UTB) www.utb.edu.bn
Politeknik Brunei (PB) www.pb.edu.bn

3. Deadline: 28/02/2018

4. Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập link: http://www.mofat.gov.bn/Pages/BDScholarship.aspx

Ngoài ra, nếu bạn nào nộp hồ sơ của UTB cho:
- School of Computing Information (Bachelor of ICT, Master of Research)
- School of Business (Bachelor of Management Information System, Master of Management and Technology - take course 1 year)
có thể liên hệ với thầy Đào Minh Sơn: sondm@uit.edu.vn để được hỗ trợ.