Skip to content Skip to navigation

Học bổng AKF Foundation - 20.000.000đ/suất

Quỹ học bổng AKF Foundation thông báo về việc trao học bổng AKF năm 2017 như sau:
- Giá trị học bổng: 20.000.000đ/suất trao trong 4 năm học, học bổng chỉ sử dụng để đóng học phí, ngoài ra không sử dụng vào mục đích khác
- Số suất dự kiến: 10 suất
- Tiêu chí xét chọn: 
+ Sinh viên năm 1 có hoàn cảnh khó khăn, có điểm đầu vào cao.
+ Sinh viên năm 2 có điểm học tập từ 8.5 trở lên.
- Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1F...hTqGw/viewform
- Hạn cuối đăng ký: 29/10/2017
- Thời gian phỏng vấn dự kiến: tháng 11/2017

Chi tiết liên hệ ctsv@uit.edu.vn