Skip to content Skip to navigation

Giải thưởng KOVA 2017

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nhận hồ sơ xét chọn Giải thưởng KOVA 2017.

1. Đối tượng: 

- Hạng mục nghị lực: SV vượt khó học giỏi

- Hạng mục triển vọng: SV có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc

2. Chi tiết về thông tin giải thưởng và hồ sơ, SV vui lòng xem file đính kèm

3. Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 25/6/2017

SV nộp hồ sơ tại Phòng Công tác Sinh viên A201.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ địa chỉ email ctsv@uit.edu.vn