Skip to content Skip to navigation

Giải thưởng Công nghệ Thông tin năm 2017

Giải thưởng Công nghệ CNTT-TT thành phố Hồ Chí Minh qua 8 năm tổ chức đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân tham gia ở nhiều nhóm khác nhau, chứng tỏ giải thưởng đang ngày càng được quan tâm, ủng hộ. Những đóng góp của các đơn vị cho lĩnh vực CNTT-TT được công nhận và vinh danh một cách xứng đáng, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cộng đồng ứng dụng có hiệu quả các thành quả của CNTT-TT. Trên cơ sở những thành tựu và kết quả đạt được này, Giải thưởng CNTT-TT thành phố Hồ Chí Minh lần IX hứa hẹn sẽ tạo được sức hút và lan tỏa lớn trong cộng đồng, có nhiều công trình xuất sắc tham gia để thực sự tạo nên bước đột phá về công nghệ số trong năm 2017.

Giải thưởng được xét và trao tặng cho 6 nhóm, theo các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin – truyền thông như sau:
- Nhóm 1: Doanh nghiệp có sản phẩm và giải pháp phần mềm tiêu biểu;
- Nhóm 2: Doanh nghiệp có sản phẩm phần cứng tiêu biểu;
- Nhóm 3: Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng tiêu biểu;
- Nhóm 4: Đơn vị có ứng dụng CNTT-TT tiêu biểu;
- Nhóm 5: Đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển CNTT-TT Thành phố;
- Nhóm 6: Sinh viên ngành CNTT-TT có thành tích nghiên cứu và học tập xuất sắc. (Được xét tặng chính thức từ năm 2014 theo quyết định 40/2013/QĐ-UBND ngày 26/09/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Chi tiết về Nhóm 6: 
1. Là sinh viên đang theo học tại các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố.
2. Đạt danh hiệu sinh viên giỏi theo cấp độ ưu tiên: Điểm trung bình học lực từ 8.0/10 trở lên (xếp loại Giỏi hoặc tương đương trở lên); Điểm rèn luyện đạt từ 80/100 trở lên (xếp loại Tốt hoặc tương đương trở lên) (Điểm học lực và rèn luyện của năm học 2016 – 2017 hoặc hai học kỳ gần nhất). 
Không thi rớt hoặc nợ môn trong năm học 2016 – 2017
3. Thành tích, nghiên cứu học tập :
- Đạt nhiều học bổng liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin
- Có chứng nhận, chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin
- Được nhận làm nghiên cứu sinh
- Có hoặc tham gia các công trình nghiên cứu khoa học về công nghệ thông tin cấp trường, cấp thành phố, cấp Nhà nước; ưu tiên các đề tài hướng đến giải quyết các vấn đề đặt ra trong các chương trình đột phá của Thành phố.
- Đạt các giải thưởng trong các cuộc thi lĩnh vực CNTT – TT 
4. Thành tích hoạt động:
- Đạt các danh hiệu và bằng khen các cấp (cấp thành quốc gia, cấp thành phố, cấp Đoàn, cấp Hội sinh viên).
- Tham gia tích cực các hoạt động xã hội (ví dụ các hoạt động Đoàn thể, hội sinh viên, công tác xã hội,....)
5. Giải Sinh viên An toàn – An ninh thông tin:
Ngoài các giải đạt đúng tiêu chí trên Giải Sinh viên An toàn – An ninh thông tin bao gồm các tiêu chí như sau:
- Bao gồm các tiêu chí ở trên, bắt buộc phải đạt được chứng chỉ, bằng khen trong các cuộc thi An toàn – An ninh Thông tin.
- Có hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học về an toàn an ninh thông tin. 
- Có đóng góp thiết thực cho an toàn an ninh thông tin.

Chi tiết về hồ sơ ứng viên xem tại: http://ictawards.ict-hcm.gov.vn/
Hồ sơ nộp về Phòng CTSV A201 trước ngày 28/9/2017
Chi tiết liên hệ ctsv@uit.edu.vn

6- Tiêu chí đánh giá cho Nhóm 6-2017.doc
1630-STTTT-KHTH - Gửi Trường ĐH - CĐ Phối hợp truyề.pdf
Hướng dẫn tham dự.pdf
Mau ho so dang ky nhom 6 - Sinh vien nganh CNTT.doc
Thông báo số 60 về tham dự GT CNTT-TT TP.HCM lần IX (1).pdf