Skip to content Skip to navigation

Chương trình UUM MALAYSIA : Summer program at University in a green forest

1. Chương trình UUM International summer program (UUM-ISP): dành cho sinh viên quốc tế muốn trở thành lãnh đạo trong tương lai và cơ hội khám phá văn hóa Malaysia

- Thời gian: 7 ngày (từ ngày 13 - 19/8/2017)

- 03 lớp: Kỹ năng lãnh đạo; giao thoa văn hóa; dẫn nhập tiếng Malay

- Miễn phí homestay

- Miễn phí thăm các di tích lịch sử

- Phí tham dự: 400 USD/ người

- Download mẫu đơn và điền hồ sơ theo đường link: https://www.dropbox.com/s/zbksypr0c5rus51/2017%20UUM%20international%20Summer%20School.pdf?dl=0

Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/7/2017

 

2. Chương trình mùa hè (Khóa học tiếng Anh)

- Thời gian: 03 tuần

- Các khóa học

+ Tháng 1. Hạn nộp hồ sơ: 15/11

+ Tháng 7. Hạn nộp hồ sơ: 15/5

+ Tháng 8. Hạn nộp hồ sơ: 15/6

- Thông tin chi tiết tại: https://www.dropbox.com/s/tpnb8zirim97ieo/English%20course%20summer%20programme.pdf?dl=0