Skip to content Skip to navigation

Chương trình TF LEaREN program @NTU 2017 - 2018 của Nanyang Technological University

ĐHQG TP. HCM thông báo Chương trình TF LEaREN program @NTU 2017 - 2018 của Nanyang Technological University, Singapore.

Chi tiết sinh viên vui lòng xem file đính kèm: 

 

Hồ sơ đăng ký, sinh viên vui lòng gửi về P.CTSV A201 trước ngày 09/3/2017.

Chi tiết liên hệ ctsv@uit.edu.vn

File đính kèm: