Skip to content Skip to navigation

AUN-ACTS Student Exchange Program

ĐHQG-HCM vừa nhận được thông báo từ trường Universitas Indonesia về việc triển khai nhận sinh viên đăng ký tham gia ACTS tháng 9 2017/2018. 
Trường Universitas Indonesia có cấp học bổng UI Study Award cho sinh viên trúng tuyển ACTS. Sinh viên được yêu cầu điền vào mẫu form (đính kèm) để hoàn tất hồ sơ.

Thông tin về chương trình và học bổng vui lòng xem thêm tại http://international.ui.ac.id/news/s...holarship.html.

Hồ sơ ứng cử sinh viên gửi P.CTSV A201 trước ngày 20/4/2017.

UI-Student-Exchange-Application-Form-updated.pdf