Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH Sinh viên năm 2015

Chào các bạn sinh viên!

Nhằm tìm kiếm những ý tưởng nghiên cứu khoa học mới từ sinh viên, phát triển thành những sản phẩm thực tế có tính ứng dụng; rèn luyện, bồi dưỡng cho sinh viên phương pháp nghiên cứu khoa học đúng đắn; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, kích thích sự say mê tìm tòi học hỏi của sinh viên; năm 2015, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG-HCM dành kinh phí cho hoạt động nghiên cứu của sinh viên thông qua việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.

Phòng ĐTSĐH&KHCN đề nghị các đơn vị thông báo đến toàn thể các sinh viên và giảng viên hướng dẫn thuộc đơn vị mình về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2015 như sau:

- Sinh viên thực hiện thuyết minh theo mẫu và chú ý:

  • Kinh phí thực hiện: không quá 5.000.000 đồng/đề tài.
  • Điều kiện tham gia: Sinh viên chính quy.
  • Thời gian thực hiện đề tài: đến tháng 11 năm 2015.
  • Thời hạn sinh viên nộp thuyết minh về Khoa (hoặc Bộ môn): 25/05/2015

Nếu có nội dung nào chưa rõ thì có thể liên hệ tại http://forum.uit.edu.vn/threads/54956

File đính kèm: