Skip to content Skip to navigation

Quyết định MGHP học kỳ 2 năm học 2014-2015

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên được hưởng Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014-2015.

Sinh viên xem file chi tiết đính kèm