Skip to content Skip to navigation

Tổng kết công tác chính trị-sinh viên năm 2014 và triển khai công tác năm 2015

           Ngày 06/02/2015, ĐHQG-HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chính trị-sinh viên năm 2014 và triển khai công tác năm 2015. TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM chủ trì Hội nghị.
        Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng và các ban chức năng ĐHQG-HCM; đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng Công tác Công tác Sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp, Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; đại diện Công an TP.HCM.
        Tại hội nghị, sau khi nghe TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác Sinh viên ĐHQG-HCM báo cáo tổng kết công tác chính trị - sinh viên ĐHQG-HCM năm 2014 và triển khai công tác năm 2015, các đại biểu đã tiến hành thảo luận. Các ý kiến thảo luận tập trung vào các giải pháp thực hiện chế độ chính sách cho HSSV theo các quy định mới của nhà nước, nâng cao tự đánh giá công tác sinh viên, phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong toàn hệ thống ĐHQG-HCM và các cơ quan chức năng địa phương nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông cho HSSV tại Khu đô thị ĐHQG-HCM; khuyến khích và tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học của sinh viên…
        Kết luận Hội nghị, TS Nguyễn Đức Nghĩa nhấn mạnh, các đơn vị tập trung triển khai công tác sinh viên của đơn vị bám sát kế hoạch chiến lược xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn 2011-2015, Kế hoạch hoạt động năm 2015 của ĐHQG-HCM và Phương hướng Công tác Chính trị-HSSV ĐHQG-HCM năm 2015; cần tiếp tục tăng cường chăm lo cho sinh viên đang học tập, sinh hoạt và nội trú tại Khu đô thị ĐHQG-HCM; đảm bảo ANTT, ATXH, phương tiện đi lại và các loại hình dịch vụ phục vụ, chăm sóc sinh viên tại Khu đô thị. Song song đó, các đơn vị cần có sự thông tin, phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả công tác.

TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác chính trị-sinh viên ĐHQG-HCM 

năm 2014 và triển khai công tác năm 2015.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác chính trị-sinh viên ĐHQG-HCM  năm 2014 và triển khai công tác năm 2015. 

(Theo vnuhcm.edu.vn)