Skip to content Skip to navigation

Thông báo số 32/TB-CTSV - Tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc Tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng đợt 2 năm 2014 cho Thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân.

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 27/12/2014

Địa điểm: Giảng đường 1,2,3

Sinh viên vui lòng xem file chi tiết đính kèm.