Skip to content Skip to navigation

Danh sách sinh viên nộp Giấy xác nhận hanh kiểm nơi cư trú năm học 2013-2014

Phòng Công tác Sinh viên thông báo danh sách sinh viên nộp giấy xác nhận hạnh kiểm nơi cư trú năm học 2013-2014.
Các bạn vui lòng xem file đính kèm và kiểm tra nếu có sai sót phản hổi về email:vidtn@uit.edu.vn 
Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/7/2014.

File đính kèm: