Skip to content Skip to navigation

V/v gửi xe tai bãi xe va khai thác phần mềm giữ xe

TÓM TẮT THÔNG BÁO 
V/v gửi xe tai bãi xe va khai thác phần mềm giữ xe 
Phòng Tổ chức - Hành chính trân trọng thông báo tới Qúy thầy/cô, Quý khách và sinh viên một số nội dung liên quan tới việc gửi xe tại bãi xe Trường ĐH Công nghệ Thông tin như sau:
1. Từ ngày 04/8/2014 Trường sẽ đưa vào khai thác phần mềm giữ xe tại bãi xe trường ĐH CNTT. 
2. Quy định với người gởi xe là cán bộ, viên chức, và giảng viên thỉnh giảng của Trường: 
- Giữ xe tại bãi xe bằng thẻ cán bộ, viên chức và không thu phí. 
3. Quy đinh đối với người gởi xe là sinh viên của Trường: 
Gởi  xe tại bãi xe bằng thẻ sinh viên với mức phí: 
+ Đối với xe đạp: 1000 đ/lượt. 
+ Đối với xe máy: 2000 đ/lượt. 
4. Đối với khách hoặc trường hợp cán bộ, viên chức, sinh viên quên mang thẻ do Trường cấp thì sử dụng thẻ xe của bãi xe và trả phí như sau: 
+ Xe đạp: 2000 đ/lượt.  
+ Xe máy: 3000 đ/lượt. 
5. Người gởi xe nếu để mất thẻ xe thì phải bồi thường chi phí làm lại thẻ: 50.000 đ/thẻ. 

Chi tiết xem ở file đính kèm

File đính kèm: