Skip to content Skip to navigation

Hoạt động - phong trào

Thịnh trí thành tài cùng Cathay

ĐHQG-HCM kính gửi thông báo học bổng "Thịnh trí thành tài cùng Cathay" năm 2012 đến quý Trường để triển khai đến sinh viên 1. Số lượng : 08 suất (cho toàn ĐHQG-HCM). 2. Giá trị học bổng : 12.000.000 đ/suất, dùng để trang trải học phí của sinh viên trong các năm học. 3. Điều kiện xét tuyển : - Ứng viên phải là sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy của các trường thành viên/Khoa trực thuộc ĐHQG-HCM; - Chưa nhận học bổng từ bất kỳ tổ chức nào trong năm học 2012 – 2013; - Có kết quả học tập và rèn luyện tốt, điểm đầu vào đại học cao; - Ưu tiên cho các sinh viên mồ côi, thuộc diện chính sách hoặc...

Công ty Renesas tuyển dụng

Công ty Renesas tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Renesas Design Vietnam Co., Ltd. announces: + Recruitment: 10 Analog Design Engineers + Target candidates: Engineers/ University students graduating in 2012 or up to March 2013 with major in: Electronics, Telecoms & Computer Engineering + Expected written test: 08h00, Sunday, December 23, 2012 at RVC office building + Register for written test at: Website: http://vietnam.renesas.com/ "> http://vietnam.renesas.com ; or E-mail: jobs@rvc.renesas.com "> jobs@rvc.renesas.com ; or Postal address: Ms. Hồ Thị Ngọc Hà – HR Department Manager –...

Trang