Skip to content Skip to navigation

Chương trình học bổng Toshiba năm 2018

Chương trình học bổng Toshiba nhằm hỗ trợ những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại ĐHQG HCM.

1. Số lượng và giá trị

- 5 học bổng toàn phần trị giá 200.000JPY/năm học và 5 học bổng bán phần trị giá 100.000JPY/năm học

- Học viên sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ trong năm 2018

2. Tiêu chí lựa chọn:

- Là sinh viên năm cuối cùng của chương trình cử nhân/kỹ sư

- Là học viên đang theo học chương trình ThS/TS tại ĐHQG

- Có hoàn cảnh kinh tế khó khăn

- Có thành tích học tập và nghiên cứu xuất sắc

- Giới hạn tuổi 27

- Trình độ tiếng Anh, Nhật

- Ưu tiên cho học viên đã nhận được HB Toshiba năm trước

Ứng viên quan tâm vui lòng xem file đính kèm

Hồ sơ gửi về P.CTSV đến hết ngày 07/8/2018 (PA101)

 

File đính kèm: